A Maze

Maze

Här är det färdiga resultatet av vår kurs "Arkitektur som kläder". Uppgiften var att skapa en outfit med temat arkitektur till ett litet performance som hela klassen framförde på fredag eftermiddag. Jag tittade på uppbyggnaden av labyrinter och ventilationssystem vilket gjorde att jag arbetade mycket med mellanrummet mellan rören och kroppen.


Foto: Marita Öhman

Maze_1

0 comments:

Post a Comment